Reserveer tafel Boek kamer

Privacybeleid

Bijgewerkt: 18-5-2018

Kasteel De Vanenburg respecteert de privacy van al haar klanten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina wordt het Privacybeleid van Kasteel De Vanenburg beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Kasteel De Vanenburg

Kasteel De Vanenburg is een 17e-eeuwse buitenplaats in Putten die dienst doet als hotel, restaurant, vergader- en trouwlocatie. Kasteel De Vanenburg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08088548. Onze contactgegevens zijn:

Kasteel De Vanenburg
Vanenburgerallee 13
3882 RH PUTTEN
T. 0341-375454
E. info@vanenburg.nl
W. https://www.kasteeldevanenburg.nl

Op onze website kunnen wij u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door ons verzameld met als doel het verbeteren van de website en de informatiestroom naar u toe. Verder kan de informatie tevens door ons gebruikt worden voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden.Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en diensten of u in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede aan u of uw bedrijf kunnen komen. Indien u wenst dat uw persoonlijk informatie niet voor dergelijk doeleinden gebruikt wordt, neemt u dan via de contactbutton op de hoofdpaginacontact met ons op. Vermeld in de mail dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Cookies

Bezoekers van de website van Kasteel De Vanenburg dienen zich er tevens van bewust te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die door een website kunnen worden gebruikt voor het herkennen van terugkerende gebruikers, het faciliteren van de toegang tot en het gebruik van de website door de gebruiker, en het volgen van gebruikspatronen en verzamelen van statistische gegevens die het mogelijk maken de inhoud te verbeteren en gerichte advertenties weer te geven.

We verzamelen daarnaast technische informatie met betrekking tot uw computer, telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze websites. Tot deze informatie behoren onder andere uw IP-adres, het gebruikte besturingssysteem en het type browser. We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren. De informatie wordt niet verkocht of overgedragen aan derden. Deze tijdelijke cookies vormen een geïntegreerd onderdeel van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren. Aangezien elke browser anders werkt, dient u het ‘help’- gedeelte van uw browser te raadplegen voor meer informatie over het instellen van uw voorkeuren met betrekking tot cookies.

Cookies van Kasteel De Vanenburg kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of de bestanden die erop zijn opgeslagen

Voor welke doeleinden gebruikt Kasteel De Vanenburg informatie over u?

Kasteel De Vanenburg kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van Kasteel De Vanenburg te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);
  • om u informatie toe te zenden over de eigen diensten van Kasteel De Vanenburg, zoals berichten over onze nieuwste promoties en (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven)
  • om marktonderzoek uit te voeren via enquêtes zodat we beter aan uw behoeften kunnen voldoen, en de effectiviteit van onze website, uw beleving in het hotel, onze verschillende vormen van communicatie, onze advertentiecampagnes en/of onze promotionele activiteiten kunnen verbeteren;
  • om anonieme statistische gegevens te genereren;
  • om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;
  • om informatie over u te verstrekken aan derden en toegang te bieden tot dergelijke informatie, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan.

Berichten van Kasteel De Vanenburg

Kasteel De Vanenburg stuurt regelmatig email berichten over onze nieuwste producten en diensten en special aanbiedingen. Indien u dergelijke e-mailberichten niet van ons wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via een link onderaan elke nieuwsbrief of ons een e-mailsturen met het verzoek u te verwijderen van de abonnementslijst.

Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke informatie Kasteel De Vanenburg van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij Kasteel De Vanenburg om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@vanenburg.nl.

Indien de persoonsgegevens die Kasteel De Vanenburg over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u ons vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Kasteel De Vanenburg behoudt zich alle rechten voor om dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer het hotel dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u ons per e-mail bereiken via info@vanenburg.nl.