Reserveer tafel Boek kamer

Huisregels

Hieronder vindt u de belangrijkste huisregels die tijdens uw verblijf bij Kasteel De Vanenburg van toepassing zijn. Wij vragen u deze regels te respecteren en hieraan te conformeren.

 1. Op diverse plaatsen op het landgoed hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 2. Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar.
 3. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Kasteel De Vanenburg kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.
 4. Het is verboden om verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 5. Het is verboden om een (waxine)kaarsje te branden in de (bad)kamer.
 6. Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander in of om de hotelkamer en op het landgoed o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. Bij ernstige overlast voor andere gasten kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bij het niet naleven van van deze huisregels zal u één waarschuwing gegeven worden. Indien u deze niet opvolgt, zal u per direct worden verzocht het landgoed/hotel te verlaten om de rust voor onze andere (hotel)gasten te waarborgen.
 7. Wanneer wij constateren dat er door uw toedoen schade aan de hotelkamer, in het kasteel of bijgebouwen is ontstaan en / of extra schoonmaak werkzaamheden noodzakelijk zijn buiten onze reguliere werkzaamheden, zullen we hier extra kosten van tenminste € 150,00 in rekening brengen.
 8. Prostitutie en/of seksuele activiteiten tegen betaling zijn niet toegestaan. Indien dergelijke activiteiten worden geconstateerd, wordt hiervan onmiddellijk melding of aangifte gedaan bij de politie. Tevens zal dit leiden tot onmiddellijke uitzetting zonder dat het bedrag van een reeds betaalde kamer zal worden gerestitueerd.
 9. Het is niet toegestaan te roken of gebruik te maken van een e-sigaret in de openbare ruimtes van het landgoed en op de hotelkamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt is op de kamer, zijn wij genoodzaakt € 100,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer aan u doorbelasten.
 10. Wij schenken onder de 18 jaar geen alcohol. Tevens kunnen wij om een geldig legitimatiebewijs vragen.  Er wordt niet door geschonken aan personen die naar onze inschatting reeds in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 11. Het is niet toegestaan de kamer te bezetten met meer personen dan het aantal waarvoor gereserveerd is.
 12. Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden en officiële hulphonden.
 13. Het aanbrengen van versiering in de zalen of de hotelkamers is uw eigen verantwoordelijkheid. De versiering dient na gebruik verwijderd te worden. Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de versiering weg te halen en weg te gooien. Tevens brengen wij hiervoor personeelskosten in rekening met een minimumbedrag van € 50,00 (kosten kunnen oplopen wanneer wij hier langer dan 1 uur voor nodig hebben). Confetti en rijst strooien is niet toegestaan, eventuele schoonmaakkosten of technische mankementen als gevolg hiervan zullen voor rekening zijn van de gast.
 14. Het afsteken van vuurwerk en het oplaten van wensballonnen is op onze locatie niet toegestaan.
 15. Kasteel De Vanenburg is niet verantwoordelijk voor vermissing, vernieling of diefstal van uw eigendommen.
 16. Contante betalingen nemen wij aan. Tot een maximaal van € 2.000 en in biljetten van maximaal € 100.
 17. Wij bewaren gevonden voorwerpen 1 maand en verzoeken u achtergebleven / vergeten spullen dan ook binnen een maand na uw verblijf op te halen.
 18. Alle aanwijzingen van medewerkers van Kasteel De Vanenburg die verband houden met de huisregels, dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.