Reserveer tafel Boek kamer

Activeer de deelnemers op je evenement

artikel activeren header

Een ijzersterk programma

Oktober 2019

Een ijzersterk programma inspireert én zet de deelnemers aan tot actie, maar hoe organiseert u dat? Ter voorbereiding van onze Business BBQ stuurde Erik Peekel, auteur van het boek ‘Het evenement dat niemand wil missen – Hoe organiseer je dat?’, onderstaande tips voor het activeren van de deelnemers op uw evenement.

– geschreven door Erik Peekel


Het belang van activeren

Het Learning Lab van de Aarhus University bewees dat de meeste mensen hooguit 30 minuten kunnen luisteren. Dan begint de aandacht te verslappen, dat kun je doorbreken door je publiek tussendoor aan het denken te zetten en door ze met elkaar in gesprek te brengen. Met de juiste werkvormen kun je de deelnemers op jouw evenement een actieve rol geven.


Geef interactie een plek in je programma

Te veel programma’s bestaan uit een opeenvolging van sprekers. Zodra het teveel wordt om te verwerken, verslapt de aandacht en zakt het energieniveau in de zaal. Maak tijd in het programma voor interactie en bedenk hoe je je gasten kunt activeren. Neem voor een pauze bijvoorbeeld een aantal minuten de tijd om de deelnemers met elkaar uit te laten wisselen ‘Wat neem jij mee uit dit programma tot nu toe?’ Zo’n simpele interventie nodigt iedereen uit om de brug naar de eigen praktijk te slaan. Dat levert niet alleen goede inzichten op, maar ook leuke gesprekken.


Walk-your-talk

Een werkvorm die je vaak kunt toepassen is Walk-your-talk. Door een plek in te nemen in de ruimte geven de deelnemers hun antwoord op een aantal vragen. De gespreksleider vraagt bijvoorbeeld om een percentage te kiezen: de ene kant van de zaal is 100% eens en de andere kant is 0% eens. Voorbeeldstellingen zijn: ‘Onze werksfeer is top!’ en ‘Onze klanten zijn buitengewoon tevreden met onze dienstverlening.’ Zodra de deelnemers hun plaats hebben ingenomen, vraagt de gespreksleider een aantal deelnemers om hun standpunt toe te lichten.


Tafellakensessies

De deelnemers gaan in teams van zo’n acht personen met elkaar in gesprek aan tafel. Elke tafel heeft een eigen gespreksonderwerp en een gespreksleider. De gespreksleider introduceert het onderwerp en vraagt de deelnemers om de eigen ideeën op het tafellaken te schrijven. In een rondvraag worden de ideeën besproken. Na zo’n 25 minuten wisselt iedere groep naar de volgende tafel en het volgende gespreksonderwerp. De gespreksleiders blijven zitten, aan het einde van de tweede ronde geven zij nog een korte samenvatting van ronde 1. Aan het einde van de derde ronde kiest de groep de belangrijkste inzichten of oplossingen en die worden kort en bondig gedeeld met alle tafels.


Pitch Competitie

In teams werk je een idee uit tot een pitch. Bijvoorbeeld rond de vraag ‘hoe kunnen we onze klanten nog blijer maken?’ Tot slot presenteren de teams hun pitch voor elkaar. Om tot rijkere oplossingen te komen, helpt het om de hoofdvraag onder te verdelen in vragen die de deelnemers per team bespreken. Op die manier werk je stap voor stap naar het eindresultaat toe. Laat het publiek jureren. Dat kan door te stemmen of door het applaus te meten met een decibelmeter-app. Extra mogelijkheid: uit folders en tijdschriften creëert elk team een moodboard, een visuele ondersteuning voor de pitch.


Superbrainstorm

In de Superbrainstorm bespreken de deelnemers één op één vragen met elkaar. De meest opmerkelijke ideeën worden tussendoor gedeeld met de hele groep. De oneven rijen draaien zich om; op die manier vormt ieder duo’s. De deelnemers bespreken samen vragen als ‘Welke verandering zou jou meer plezier in het werk geven?’ Per gespreksronde hebben de deelnemers vijf minuten de tijd. De gespreksleider gaat na afloop van elke gespreksronde op zoek naar een aantal inspirerende ideeën. Hij vraagt: ‘Wie heeft er net een idee gehoord, waarmee je aan de slag wilt?’ Aansluitend wisselen alle deelnemers van gesprekspartner en er wordt een nieuw gespreksonderwerp geïntroduceerd.


Pick-a-brain

Dit is een bijzondere expertsessie, waarbij de experts uit de groep komen. De workshopleider vraagt de deelnemers om een plek in de ruimte in te nemen, wie aan de ene kant van de ruimte staat weet weinig van het onderwerp, wie aan de andere kant van de ruimte staat veel. Stel dat de sessie gaat over hoe je Instagram kunt gebruiken voor de marketing van je organisatie. De twee deelnemers die aangeven dat zij het meeste van het onderwerp weten worden uitgenodigd om ieder op een stoel plaats te nemen, zij zijn de experts van de pick-a-brain-sessie. De andere deelnemers bedenken in kleine groepjes vragen voor de experts, dan volgt een soort persconferentie waarbij de experts-uit- de-groep de vragen beantwoorden.


Het evenement dat niemand wil missen

Erik Peekel is oprichter van Aaaaha! Bureau voor live communicatie, zijn bureau helpt organisaties met het organiseren van evenementen die niemand wil missen. Erik organiseerde een seriemasterclasses voor organisatoren en verzamelde direct hun beste tips. Die tips bundelde hij in het boek ‘Het evenement dat niemand wil missen’.

Gerelateerde verhalen